DIY

DIY Rainbow Canopy มุ้งกระโจมสายรุ้ง ทำเองได้ง่ายจัง

March 18, 2018

LINE it!

สร้างบรรยากาศแสนหวานด้วยมุ้งกระโจมลายสายรุ้ง มุ้งกระโจมหรูหราเหมือนเตียงนอนเจ้าหญิงทำไม่ยากอย่างที่คิด เพียงใช้ผ้าทูล (ผ้าตาข่ายโปร่งบาง) ผูกกับโครงไม้วงกลม เจาะรูแขวนเป็นอันเสร็จ ดูวิธีทำแบบเต็มๆ ได้ที่ Hello Giggles

ถ้ารู้สึกว่าเหมือนศาลพระภูมิผูกผ้า 7 สี ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเพียง 2 สีหรือสีเดียว แต่ใช้สีไม่ครบก็ไม่เป็นสีสายรุ้ง ยูนิคอร์นลายสายรุ้งอาจไม่มาเข้าฝันSource: Hello Giggles
©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt