DESIGN

แปลงรถบ้านเป็นสระว่ายน้ำเคลื่อนที่

June 30, 2018

LINE it!

• ศิลปินฝรั่งเศส Benedetto Bufalino ไอเดียเจ๋ง นำรถบ้านหรือรถคาราวานมาทำเป็นสระว่ายน้ำเคลื่อนที่

• ศิลปินสุดสร้างสรรค์คนนี้มีชื่อเสียงจากงานสนุกสนานอย่างการนำตู้โทรศัพท์สาธารณะทำเป็นตู้ปลา นำรถยนต์ทำเป็นอ่างน้ำ ล่าสุดในปี 2016 เขานำรถโม่ปูนทำเป็นไฟดิสโก้บอล (ถโม่ปูน…กลายเป็นดิสโก้บอล)


Benedetto Bufalino: Website | Facebook | Instagram


Source: Designboom
Images: Instagram/Benedetto Bufalino
$10 Off $69 For Women Printed Style Clothes; Expire on 4/7/2019
©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt