DESIGN

Powerbag กระเป๋าพาวเวอร์แบงค์ ชาร์จโทรศัพท์ได้ทุกที่ทุกเวลา

September 22, 2018

LINE it!

• Powerbag คือแบตเตอรี่สำรองในรูปของกระเป๋าถือ ชาร์จโทรศัพท์ได้ และใช้ใส่ของได้ด้วย ออกแบบโดย Davide Anzalone อินดัสเทรียลดีไซเนอร์จากอิตาลี

• ด้านล่างของกระเป๋าเป็นแบตเตอรี่สำรองความจุ 24000mAh สามารถชาร์จโทรศัพท์โดยวางโทรศัพท์ไว้นอกกระเป๋าหรือในกระเป๋าก็ได้

• พื้นกระเป๋าทำจากวัสดุกันลื่น เพิ่มความแข็งแรง สามารถถอดตัวกระเป๋าไปซักได้ และสามารถแยกชิ้นส่วนนำไปใช้เป็นกล่องใส่ของ เช่น โทรศัพท์ ปากกา ฯลฯ

•  กระเป๋าพาวเวอร์แบงค์เป็นผลงานที่ส่งเข้าประกวดในหัวข้อของขำร่วยสำหรับงาน Shenzhen International Industrial Design Fair (SZIDF) 2018 Gadget Design Award จัดที่เซินเจิ้นในวันที่ 5-7 พ.ย.นี้ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำไปผลิตและจำหน่ายในงาน ร่วมโหวตให้คะแนนได้ที่  Desall

Davide Anzalone: Instagram | Behance

 

Source: Yanko Design
Images: Behance/Davide Anzalone

 

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt